Alle avtalevilkår

Vedtekter for Motkraft AS

Vedtekter for MOTKRAFT AS (organisasjonsnummer 927 605 538) Per 07. september 2021


§1


Selskapets navn er MOTKRAFT AS


§2


Selskapets virksomhet: Handel med elektrisitet


§3


Aksjekapitalen er kr 30 000,00


§4


Aksjenes pålydende er kr 1,00


§5


Selskapet er en ideell organisasjon og har ikke som formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Selskapet har et sosialt formål, og enhver utdeling skal skje til frivillig virksomhet.


§6


Ved oppløsning eller salg av selskapet skal formuen tilfalle frivillig virksomhet.

Lønninger:

Motkraft betaler tariffbaserte lønninger utifra ansiennitet utdanningsnivå til sine ansatte. Tiden med millionlønninger i strømselskap er forbi.

Vilkår strømavtale
Personvernerklæring

Motkraft er non-profit

Motkraft AS er en ideell organsiasjon ihht. aksjeloven og er registert i frivllighetsregisteret. Motkraft Bedrift AS er et ordinært aksjeselskap som skal tilby svært konkurransedyktige avtaler i bedriftsmarkedet

Alle ansatte i Motkraft får tariff-lønninger.

Aksjeloven