Åpenhetsloven

På denne siden vil Motkraft Gruppen AS årlig publisere aktsomhetsvurderingen av vår verdikjede. 

Vi har store planer
for fremtiden

Vi er åpne

Motkraft Gruppen AS er som mange andre bedrifter nå omfattet av åpenhetsloven. Det krever at vi utfører en vurdering av hele vår verdikjede for å sjekke at vi overholder rapporteringskravene i henhold til åpenhetsloven. 

Om åpenhetsloven 

Åpenhetsloven har som mål å øke bedrifters respekt for fundamentale menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og gi offentligheten tilgang til informasjon. Loven gir virksomhetene en plikt til å informere og utføre aktsomhetsvurderinger. 

Kilde

Redegjørelse 2023 

Motkraft Gruppen AS er som mange andre bedrifter nå omfattet av åpenhetsloven. Det krever at vi utfører en vurdering av hele vår verdikjede for å sjekke at vi overholder rapporteringskravene i henhold til åpenhetsloven. 

Redegjørelsen for 2023 kan du lese her.