Personvernerklæring for Motkraft

1. INNLEDNING

Motkraft AS ("Motkraft") tilstreber å behandle dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, og i samsvar med det gjeldende personvernregelverket, herunder personopplysningsloven og EU personvernforordning 2016/679 ("GDPR").Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan Motkraft behandler personopplysninger knyttet til deg når du benytter deg av våre produkter og tjenester, mottar nyhetsbrev og annen markedsføring, bruker appen vår, bruker chat-funksjonen på vår nettside og indirekte gjennom vår bruk av cookies. Denne personvernerklæringen inneholder også informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger knyttet til kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere.

2. BEHANDLINGSANSVAR

Motkraft er behandlingsansvarlig for personopplysninger som vi behandler som del av de produktene og tjenestene som vi tilbyr. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger. For kontaktinformasjon, vennligst se punkt 9 nedenfor.

3. PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

Motkraft samler inn personopplysninger knyttet til våre kunder når vi markedsfører og selger våre produkter og tjenester eller når vi på annen måte inngår eller administrerer våre strømavtaler. Dersom du har lastet ned vår app, vil vi også samle inn opplysninger i forbindelse med bruk av appen. Vi samler videre inn opplysninger om brukere som besøker vår nettside. Videre samler vi inn opplysninger når du bruker chat-funksjonen og indirekte gjennom nettsiden ved bruk av cookies. Vi samler også inn opplysninger om kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere.Motkraft samler inn og behandler følgende personopplysninger:·  

Når vi selger våre produkter og tjenester (inngår strømavtale): Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer, kredittopplysninger, betalingsopplysninger.

Når vi sender deg nyhetsbrev og annet markedsføring: Navn, e-postadresse.

Bruker appen vår: Innloggingsinformasjon (brukernavn og passord), målerinformasjon (strømmåler).

Bruker chat-funksjonen på vår nettside: Meldingsinnhold, tidspunkt, lokasjon, epost, nettleser, språk.  

Bruker kontaktskjemaet på vår nettside: Navn, e-postadresse, meldingsinnhold.·  

Indirekte gjennom bruk av cookies: Brukerpreferanser etc. Les mer om hvordan vi bruker cookies her: www.motkraft.no/informasjonskapsler.

I relasjon til kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere: Kontaktinformasjon (navn, stilling, e-post, telefonnummer, stilling, arbeidsgiver).  

4. BEHANDLIGENS FORMÅL OG LOVLIGHET

Salg av våre produkter og tjenester: Formålet med å behandle kundeopplysninger er å kunne tilby deg vår strømavtale, forvalte kundeforholdet og overholde våre forpliktelser knyttet til offentligrettslige krav. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er at det er nødvendig for å oppfylle avtalen vi har inngått med deg, ivaretagelse av vår berettigede interesse i å kunne tilby deg en strømavtale og forvalte kundeforholdet samt at det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Nyhetsbrev og annen markedsføring: Formålet med behandlingen av personopplysninger i forbindelse med markedsføring til nye og eksisterende kunder er å kunne tilby relevante og gode tilbud slik at du kan få mest ut av våre produkter og tjenester. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykket fra deg om å motta slik markedsføring og vår berettigede interesse i å kunne tilby deg relevante og gode tilbud.

Bruk av vårt kontaktskjema: Formålet med behandlingen av personopplysninger i forbindelse med bruk av vårt kontaktskjema, er å kunne respondere og følge opp henvendelser på en tilfredsstillende måte. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse i å kunne svare på og følge opp henvendelser fra nye og eksisterende kunder.

Bruk av vår app: Formålet med behandlingen av personopplysninger i forbindelse med bruk av appen vår, er å kunne tilby innholdet i appen. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er at det er nødvendig for å oppfylle avtalen vi har inngått med deg og vår berettigede interesse i å kunne tilby deg en app knyttet til din strømavtale.

Chat-funksjon på nettsidene våre: Hvis du bruker vår chat-funksjon, samler vi inn opplysninger for å kunne yte kundeservice. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse i å kunne yte kundeservice overfor våre kunder, på henvendelse fra kundene.

Cookies: Formålet med innsamling av personopplysninger ved hjelp av cookies er å innhente og forvalte statistikk m.m. for å bedre brukeropplevelsen ved bruk av våre nettsider. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse i å kunne forvalte, vedlikeholde og forbedre vår nettside.

Kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere: Formålet er å inngå og forvalte de relevante avtalene som inngås. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse i å kunne inngå og gjennomføre avtalene med våre leverandører og samarbeidspartnere, samt oppfylle våre forpliktelser og rettigheter under slike avtaler.

5. SIKKERHET,  KONFIDENSIALITET OG DELING/UTLEVERING/OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Sikkerhet og konfidensialitet: For å sikre at behandlingen av dine personopplysninger skjer på en trygg og lovmessig måte har Motkraft tatt i bruk organisatoriske og tekniske tiltak, blant annet tilgangsstyring til interne systemer. Kun personell med strengt behov for tilgang til opplysninger har det. Det kan f.eks. være dersom du ber om hjelp til endringer i din avtale. Vi loggfører hvem som ser personopplysninger hver gang de går inn på en bruker. Opplysningene lagres på sikre områder i skyen. Våre systemer har kontinuerlig backups.

Eksterne tjenesteleverandører: For å kunne levere våre tjenester og produkter til deg er vi avhengig av å bruke leverandører og samarbeidspartnere. Slike leverandører og samarbeidspartnere kan, gjennom å inngå databehandleravtaler med oss, få tilgang til dine personopplysninger. Våre databehandlere behandler kun dine personopplysninger på vegne av oss og for de formålene som er nevnt i denne personvernerklæringen. Typiske leverandører og samarbeidspartnere som behandler personopplysninger, er blant annet inkassopartnere, betalings- og faktureringspartnere, kommunikasjonspartnere og IT-program- og tjenesteleverandører.

Utlevering av personopplysninger: For personopplysningene vi behandler i sammenheng med at vi kan tilby deg en strømavtale er vi forpliktet til å utlevere relevant informasjon om våre kunder til ElHub (ElHub er en sentral, lovbestemt database som brukes av alle aktørene i kraftmarkedet som danner grunnlaget for vurderingen av kundes måledata).

Overføring til tredjeland: Vi i Motkraft overfører ingen personopplysninger til databehandlere etablert i land utenfor EU-/EØS-området ("Tredjeland"). I visse tilfeller kan noen av våre leverandører og samarbeidspartnere kunne overføre personopplysninger til Tredjeland. Dersom det skjer overføring til Tredjeland, vil vi sørge for at nødvendige tiltak er på plass i henhold til gjeldende personvernlovgivning, for å sikre at dine personopplysninger håndteres sikkert og med tilstrekkelig beskyttelsesnivå tilsvarende og på samme nivå som den beskyttelse som tilbys innenfor EU-/EØS-området.

6. BEHANDLIGENS VARIGHET

Personopplysninger vil ikke lagres lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med den bestemte behandlingen. Varigheten av noen behandlinger er fastsatt i henhold til lov- og forskriftskrav (blant annet bokføringsloven, foreldelsesloven, forskrift om kraftomsetning og nettjenester og skatteforvaltningsloven) og vil følgelig lagres i henhold til fristene som fremgår av disse.

7. REGISTRERTES RETTIGHETER

I den grad det følger av gjeldende personvernlovgivning, vil du kunne ha rett til innsyn i, korrigering og sletting av personopplysninger som Motkraft behandler om deg. Videre har du i noen tilfeller rett til å kreve at behandlingen begrenses, rett til å protestere mot behandlingen, og rett til å motta personopplysninger om deg selv og overføre disse til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).Rett til sletting får ikke anvendelse dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, eller av hensyn til allmennhetens interesse.Dersom du ønsker å utøve disse rettighetene, ber vi deg ta kontakt med Motkraft ved å benytte  kontaktopplysninger som er angitt nedenfor i punkt 9 nedenfor.

8. COOKIES

Vi bruker cookies på vår nettside www.motkraft.no/informasjonskapsler. Cookies eller informasjonskapsler er et datasett i form av tekst som blir lagret på din maskin når du surfer på nett. Vårt formål med slike informasjonskapsler er å bruke informasjon (eksempelvis din IP adresse) for statistiske formål eller for å tilpasse informasjon ved navigering på internett. Du kan justere innstillingene i nettleseren din, dersom du ønsker å avvise bruken av cookies. Ved å avvise cookies fra Motkraft sin nettside er det mulig at du ikke er i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet. For mer informasjon kan du lese vår cookie-erklæring på www.motkraft.no/informasjonskapsler

9. KONTAKTOPPLYSNINGER

Dersom du har spørsmål knyttet til innholdet i denne personvernerklæringen eller ønsker å utøve dine rettigheter etter punkt 7 ovenfor, kan du kontakte oss på hei@motkraft.no.

10. TILSYNSMYNDIGHET OG KLAGERETT

Datatilsynet er tilsynsmyndighet når det gjelder behandling av personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å  alltid ta kontakt med Motkraft først dersom du mener at dine rettigheter ikke er oppfylt.

11. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRING

Motkraft forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere denne personvernerklæringen. De endrede/oppdaterte betingelsene vil gjelde både for behandlingen av allerede innsamlede opplysninger og for opplysninger som behandles etter at oppdatert personvernerklæring er publisert.