Tilbake

Strøm og nettleie

Nettleie

Hva er nettleie?

Nettleie er en avgift man betaler til nettselskapet for å fysisk levere strømmen hjem til deg. Har du spørsmål om dette må du kontakte nettselskapet ditt.

Hva er forskjellen på strøm og nettleie?

Strøm kjøper du av Motkraft, og dette beløpet avhenger av strømpriser og forbruket ditt. Nettleien går til netteieren din, som eier ledningsnettet i ditt område. Dette går til å dekke utgifter som drift og vedlikehold av ledningsnettet. Du vil ikke kunne velge selv hvem som er netteieren din, da dette avhenger av hvor du bor.

Strøm, sertifikater og Elhub

Hva er elsertifikat?

Dette er en lovpålagt kostnad som er inkludert i påslaget på strømregningen din. Dette er noe alle strømkunder betaler for, og du må derfor betale dette uavhengig av hvilken strømleverandør du bruker. Denne ordningen ble laget for å kunne investere mer i fornybar produksjon.

Hva er leveringsplikt på strøm?

Om du flytter uten å ordne en avtale med en strømleverandør, vil anlegget ditt havne på leveringsplikt. Det vil si at netteieren din må ta seg av strømleveransen til din bolig, og det vil påløpe gebyrer som følge av dette. Det er med andre ord lurt å ordne dette før du flytter.

Hvordan stenger jeg strømmen?

Dersom du ønsker å stenge av strømmen må du kontakte nettselskapet ditt. MEN, dersom du skal flytte ut er det ikke nødvendig å stenge av strømmen, siden hvem strømmen skal stå på avtaler man bare med ny eier av boligen. Se "Bolig" for å bytte leverandør ved flytting

Hva er elhub?

“​​Elhub er et sentralt IT-system som understøtter og effektiviserer kraftmarkedsprosesser som strømsalg, inn- og utflytting og opphør samt distribusjon og aggregering av måleverdier for all forbruk og produksjon i Norge. Statnetts heleide datterselskap Elhub AS har ansvar for å drifte og forvalte Elhub. Elhub ble satt i operativ drift i februar 2019.” - www.elhub.no/om-elhub