Motkrafts grønne fremtid

Som Motkraftkunde kan du velge å donere 10,- hver måned til innovative prosjekter for en bedre verden.

Det ikke er uvanlig for strømselskap å putte opp til 80% av det du betaler for “grønn/fornybar strøm” i egen lomme

Hva er egentlig “grønn strøm”?

“Grønn strøm” er i realiteten en opprinnelsesgaranti.

“En opprinnelsesgaranti er en garanti for at det produseres en viss mengde fornybar strøm fra et bestemt kraftverk. Opprinnelsesmerket strøm er det nærmeste vi kommer en ordning for at kunden skal kunne velge fornybar strøm. Strøm kan nemlig ikke spores fysisk gjennom strømnettet” - Energi Norge

Hvorfor dagens praksis ikke fungerer

Tanken om opprinnelsesgarantiordningen er god, men dessverre har den blitt utvannet og misbrukt av strømleverandørene for å øke egen profitt.

Ordningen er laget for at oss strømkunder skal kunne vise sin støtte og preferanse for fornybar kraftproduksjon. Man skulle tro at 100% av ditt bidrag går til de fornybare kraftprodusentene Dessverre er det ikke slik. Det er ikke uvanlig at leverandørene tar opp til en stor del av pengene du bidrar med i egen lomme.

Hvordan vi gjør det i Motkraft

Vi i Motkraft synes det er feil at folks gode intensjoner blir utnyttet på denne måten, og har derfor tenkt ut en alternativ løsning.

I vår strømavtale kan du velge å betale 10 kr ekstra i måneden som vil øremerkes til innovative prosjekter som kan bidra til å realisere FNs bærekraftsmål 7 “Ren energi til alle”. Dette kan f.eks være bidrag til innovative startups eller etablerte prosjekter. 100% av ditt bidrag går til innovasjon og utvikling som bidrar til det grønne skiftet. Bytt til Motkraft og bidra til en grønn fremtid!