Heisann! Ser ut som
du allerede er kunde

Er det feil? Ta kontakt med kundeservice

Vi fikser alt det praktiske. Du trenger aldri tenke på strøm igjen. Deilig, er det ikke?

Spre ordet om Motkraft! Sammen senker vi strømregningen

Facebook

Instagram

Messenger

Mail

Opprett AvtaleGiro i nettbanken din

Når du betaler regningen fra Motkraft for første gang vil du i mange tilfeller få spørsmål i nettbanken om å opprette Avtalegiro eller eFaktura.

Hvis du ikke får opp dette spørsmålet kan du søke opp Motkraft som tilbyder i nettbanken din. Da kan du benytte et referansenummer som du finner på fakturaen din.

Husk at det kan gå litt tid fra du inngår Avtalegiro eller eFaktura til avtalen trer i kraft.