Strømpriser: Derfor er de ekstra høye nå

Strømpriser er kanskje noe av det vi nordmenn er mest opptatt av. Og det er ikke rart. Med rekordhøye priser den siste tiden har det vært vanskelig å kunne håndtere de høye strømfakturaene.

Vi skal prøve å gi deg et svar på hvorfor prisene er så høye, og hvordan strømprisene egentlig funker.

Slik bestemmes strømprisene

At temperatur og nedbørsmengde påvirker strømprisen er nok ikke overraskende. At prisene på kull, dollar- og eurokursen og Co2-prisene også har noe å si for strømprisen, er kanskje ikke like innlysende.Strømprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel; altså hvor mye som produseres, og hvor mye som forbrukes. 

Strømprisene i Norge bestemmes på det nordeuropeiske kraftmarkedet. Norge har ikke et eget kraftmarked, men er en del av et større marked bestående av Norge, Sverige, Finland, Danmark og andre nord-europeiske land. I tillegg er Norge direkte eller indirekte integrert med land som England, Tyskland, Polen og Nederland.

Været har stor innvirkning på strømprisene

En kald vinter fører ofte til at vi bruker mye strøm. Er det også lite vind og nedbør, synker samtidig kraftproduksjonen. En slik kombinasjon av høyt forbruk og lav produksjon kan føre til økte strømpriser.

Kjøp og salg av strøm foregår ved at alle strømprodusenter varsler hvor mye de planlegger å produsere, mens sluttbrukerselskapene melder hvor mye strøm de trenger. Strømprisen fastsettes etter tilbud og etterspørsel på strømbørsen NordPool, hvor alle handler med alle.

Det er derfor mange faktorer som spiller inn dersom du vil ha billig strøm:


Nedbørsmengde og vanntilsig, temperaturforhold, import og eksport, prisene på kull og gass, dollarkurs, eurokurs, prisene på Co2, kjernekraftverk, økt produksjon, kraftforbruket.

Alle snakker om været: Er det lite vind og nedbør, synker kraftproduksjonen og kan føre til høyere strømpris.Derfor er strømprisene ekstra høye nå

Det er spesielt 6 ulike faktorer som bidrar til at strømprisene er rekordhøye akkurat nå.

1. Gassprisen er høy

Strømmarkedet i Norge påvirkes i stor grad av prisen på gass, fordi dette er en av de viktigste kraftkildene i andre europeiske land. Det europeiske strømmarkedet er Norge koblet på via flere utenlandskabler. Prisen på gass er faktisk seks ganger høyere nå enn for ett år siden.

2. Prisen på kull er også høy

En del av energiproduksjonen i Europa består fortsatt av kullkraft. Denne, i likhet med gassprisene, påvirker strømprisene her i Norge. Denne har også steget til rekordhøyder det siste året.

3. Klimakvoter har blitt dyrere

En viktig del av EUs plan om å kutte ned på klimautslipp, er klimakvoter. Disse fungerer som en rettighet til å kunne slippe ut en viss mengde klimagasser. I løpet av årene har antall kvoter blitt kuttet kraftig ned. Da blir det dyrere å produsere strøm fra ikke-fornybare kilder.

Kull- og gasskraftverk er en del av denne ordningen, og strømmen Norge importerer fra slike kraftverk blir dyrere når klimakvotene blir dyrere. Norge er dominert av utslippsfri vannkraft, men vi importerer avgiftene når vi utveksler strøm med naboland.

Det er faktisk så mye som cirka 25-30 prosent av kraftprisen i Norge som kan tilskrives CO2-prisene.


4. Det er mindre vann i magasinene

I Norge, består 96% av all kraftproduksjonen vår av vannkraft. Dette gir oss vanligvis tilgang på rimelig strøm. Når det er store nedbørsvingninger med tørr sommer og våt høst, kombinert med skyhøye priser på kull, gass og CO2-utslipp, blir strømprisen svært høy.

Hadde man visst at sommeren skulle bli så tørr, ville nok mange kraftselskap holdt igjen på mer vann i magasinene tidligere på året. Men disse selskapene må forholde seg til værprognosene. Samtidig, hvis de ikke tapper magasinene, blir det ikke plass til smeltevannet som vanligvis kommer på våren. Da øker faren for flom i de store elvene.

Det er mindre vann i magasinene i Norge enn det har vært før. Dette bidrar til høyere strømpriser.5. Utenlandskabler

Den siste tiden, har det blitt etablert to nye utenlandskabler til Sør-Norge. Disse gjør at man kan eksportere kraft når man har kraftoverskudd, og samtidig importere når man har underskudd.

Disse nye kablene drar opp snittprisen på strøm, fordi vi har knappe vannkraftressurser her i Norge, og gasskraften er dyr i Europa. Jo flere utenlandskabler vi har, jo mer vil prisene på strøm lenger sør i Europa påvirke prisene i Norge.  Prisene på strøm i for eksempel Tyskland, kan smitte over til prisene her i landet fordi vi rett og slett har for lite vann i magasinene.

Det hører også med at strømprisene på sikt kan bli billigere takket være utenlandskabler, da flere land klarer å produsere mer energi enn de bruker.

6. For lite vind i Europa

Det har den siste tiden vært lav produksjon av vindenergi i Europa. Dette bidrar til den høye strømprisen.

Det viser seg at det har vært mye mindre vind enn normalt i nordlige og sentrale deler av Europa.

Lite vind: Det har blitt produsert lite vindenergi i Europa den siste tiden


Strømprisene bestemmes dagen i forveien

Hver dag får kraftbørsen informasjon fra kraftleverandørene og kraftprodusentene om mengden strøm som skal fraktes mellom de ulike områdene i markedet den etterfølgende dagen. Dette sier noe om det blir billig strøm eller ikke.


Nord Pool publiserer strømprisene for påfølgende dag rundt kl. 13-14 hver dag. For å beregne prisen tar børsen utgangspunkt i et strømnett uten begrensninger på nettet, og sammenligner:

  1. Prisen produsentene ønsker å selge strømmen for
  2. Prisen leverandørene er villige til å kjøpe strømmen for

Da kan man regne ut gjennomsnittsprisen for alle landene i Norden, som kalles systempris.


Strømprisen kan variere fra hvor du bor i landet 

Siden vi ikke lever i en verden uten begrensninger på strømnettet, justeres strømprisen ut ifra kvaliteten på strømnettet i området strømmen skal fraktes.

Strømregningen din påvirkes av den nordiske kraftbørsen Nord Pool, som igjen påvirkes av blant annet vær og vind. Siden den varierer fra sted til sted, vil strømprisen bli noe forskjellig i ulike områder. Dette forklarer blant annet at strømprisene kan være forskjellige i Nord-Norge og i Sør-Norge.

Strømprisen varieres ut ifra kvaliteten på strømnettet i området du bor i.Strømprisen er lavest om natten

Strømmen er billigst når etterspørselen er lav. Derfor er det noen tider på døgnet som gir billigere strøm. Fra klokken 22 til 07 er det normalt med lavere forbruk, noe som gir en lavere strømpris. I tidsrommet fra klokken 12 til 15 er det også noe billigere strøm.

Den aller billigste strømmen får du som regel mellom klokken 03 og 04 på natten. Så stiger den, og skyter til været fra klokken 06.
bilde av månen for å illustrere at strømmen er billigst om nattenBør jeg bytte strømavtale?

Vi i Motkraft brenner for at du skal betale minst mulig for strømmen din. Vi kan dessverre ikke gjøre noe med faktorene som bestemmer strømprisen, men vi kan sikre at du ikke betaler unødvendig mye for den strømmen du bruker.

Flere nyheter

Jeg har flere boliger 🏘
Hvis du ønsker å tegne avtale på flere boliger kan du enkelt legge til disse ved registrering
Hvorfor er strøm dyrere i noen deler av landet?
Norge er delt inn i fem prisområder for strøm: Øst-Norge, Sør-Vest-Norge, Midt-Norge, Nord-Norge og Vest- Norge. Strømprisen for disse fem områdene blir fastsatt på kraftbørsen Nord Pool.
Slik fungerer strømsoner
Vi forklarer hvorfor det er ulik strømpris i forskjellige steder i landet

Få med deg alt spennende som skjer fremover, meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Du har nå blitt registrert
Noe gikk galt... Prøv en gang til