Avtalevilkår - Strømavtale Motkraft

«Denne avtalen er i tråd med Standard spotprisavtale for strøm utarbeidet av Fornybar Norge i dialog med
Forbrukertilsynet. Avtalen er "todelt". Avsnittene 1-4 er basert på standarden, men kan endres av strømleverandørene. Avsnittene 5-13 gjelder likelydende for alle strømleverandører»