Utgåtte avtalevilkår - Strømavtale Motkraft

Motkraft AS vilkår for strøm til privatpersoner

Vilkårene til Motkraft er basert på bransjestandarden som er utarbeidet av Energi Norge og Forbrukertilsynet. Siden Motkraft ønsker å være en ny stemme blant strømleverandørene, vil vi særlig trekke frem våre viktigste vilkår nedenfor.

Se gjerne nederst på siden for å lese vilkårene i sin helhet. Vår Personvernerklæring finner du også under.

Non-profit

Motkraft er en ideell organisasjon (non-profit) som ikke har som mål å gå med overskudd og tar kun betalt for det som er strengt nødvendig. Alt eventuelt overskudd doneres til frivilligheten.

Innkjøpsprisen for strøm er lik for alle. Det eneste som skiller strømselskaper er hvor mye de tar seg betalt. Sånn burde det ikke være. Derfor er vi non-profit.

Avtalen er selvfølgelig uten bindingstid.

Pris

Motkraft sin strømavtale er en spotprisavtale og koster 19kr/mnd (per målepunkt) i tillegg til strømprisen. Strømprisen blir beregnet av Nord Pool spotpris per time med tillegg av et påslag på maksimalt 1 øre/kWh.

Kunden kan i tillegg velge å betale 10 kr ekstra i måneden dersom du har valgt å bidra til innovative prosjekter som kan realisere FNs bærekraftsmål 7 "Ren energi til alle".Motkraft tar kun betalt for det som er strengt nødvendig. Motkraft vil kun endre prispåslag dersom det er strengt nødvendig enten som følge av økte kostander fra underleverandøren, endringer i relevant lov eller forskrift eller andre reguleringer og praksiser vier bundet av. Slike eventuelle endringer vil kun tre i kraft etter du har mottatt 14 dagers skriftlig varsel. Endring av prisen vil begrense seg til å dekke våre økte kostander og vil ikke økes utover det.

Solceller / mikroproduksjon

Har du strømproduksjon fra din private bolig, kan du selge overskuddet gjennom Motkraft til gjeldende spotpris på Nord Pool i ditt spotområde. I motsetning til andre strømselskaper er det selvfølgelig ingen ekstra kostnad knyttet til dette. Du sitter dermed igjen med 100% av fortjenesten.

Betaling

Du vil bli fakturert etterskuddsvis hver måned med 14 dager forfall.

Utsendelse av faktura (i prioritertrekkefølge):

-      Efaktura 2.0 (første fakturakommer rett i nettbanken :) )
-      Avtalegiro
-      Postal utsendelse (fakturagebyr på 6 kr tilkommer for dekke print og fraktkostnader)